Profile Image

Xin chào, tôi là “tay ngang” trong nghiệp code, thích tìm tòi, nghiên cứu, và đặc biệt là ngủ. Hiện đang sống và làm việc ở Tokyo. Tôi viết blog này nhằm mục đích chia sẻ và lưu lại lại những trải nghiệm trong cuộc sống.

Skills

Projects

ToanNV © 2019
rss facebook twitter github youtube mail spotify instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora